KONTO JUNIOR

- 0 zł za wyrobienie karty
- 0 zł miesięczna opłata za kartę
- 0 zł prowadzenie rachunku (bez dodatkowych warunków)
- 0 zł za otwarcie rachunku
- 0 zł za wypłaty i wpłaty w kasie Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

KONTO STUDENT

- 0 zł otwarcie i prowadzenie rachunku
- 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku
- 0 zł za wydanie karty debetowej
- 0 zł za wypłaty z sieci ponad 6000 bankomatów
- szeroki wybór kart debetowych
- swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

eBankNet

• Dostęp do swojego konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
• Wygoda i oszczędność czasu,
• Niskie opłaty za przelewy,
• Swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach,
• Bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych.

KARTY PŁATNICZE

- MasterCard PayPass
- VISA Classic Debetowa
- Zbliżeniowa VISA payWave
- Naklejka zbliżeniowa VISA payWave

Arrow
Arrow
Slider

Kredyt NA SZCZĘŚCIE

e-Składka ZUS

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy że, dnia 12.10.2017r zostanie wycofana poprzednia wersja systemu bankowości eBankNet.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).
W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

• numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
• pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
• pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy
• pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:
• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
• odrzucenie przelewu,
• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).
Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.