KONTO JUNIOR

- 0 zł za wyrobienie karty
- 0 zł miesięczna opłata za kartę
- 0 zł prowadzenie rachunku (bez dodatkowych warunków)
- 0 zł za otwarcie rachunku
- 0 zł za wypłaty i wpłaty w kasie Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

KONTO STUDENT

- 0 zł otwarcie i prowadzenie rachunku
- 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku
- 0 zł za wydanie karty debetowej
- 0 zł za wypłaty z sieci ponad 6000 bankomatów
- szeroki wybór kart debetowych
- swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

eBankNet

• Dostęp do swojego konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
• Wygoda i oszczędność czasu,
• Niskie opłaty za przelewy,
• Swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach,
• Bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych.

KARTY PŁATNICZE

- MasterCard PayPass
- VISA Classic Debetowa
- Zbliżeniowa VISA payWave
- Naklejka zbliżeniowa VISA payWave

previous arrow
next arrow
Slider

e-Składka ZUS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).
W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

• numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
• pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
• pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy
• pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:
• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
• odrzucenie przelewu,
• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).
Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt remontowy

kredyt_remontowykredyt_remontowy2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyt remontowy udzielany jest na:

1. Remont, modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

2. Inne cele związane z budownictwem mieszkaniowym, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącz do kanalizacji, utwardzenie i brukowanie terenu, ogrodzenie posesji,

O kredyt remontowy może ubiegać się właściciel, przyszły właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości.

  1. Minimalna kwota udzielonego kredytu wynosi 10.000,00zł
  2. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczeń, ale nie może być wyższa niż 50.000,00zł
  3. Udział własny nie jest wymagany
  4. Maksymalny termin spłaty kredytu 10 lat
  5. Spłata kredytu wraz z odsetkami następuję w ratach miesięcznych

 

OPROCENTOWANIE:

3M WIBOR z ostatniego dnia roboczego grudnia + 3 p. p. marży (4,73%)

PROWIZJA:

  • 1,5% – dla klientów posiadających rachunek w BS Wolbrom
  • 2,5% – dla klientów nie posiadających rachunków w BS Wolbrom

Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem oraz udokumentowania celowego wykorzystania kredytu lub poszczególnych transz kredytowych do 3 miesięcy od pobrania środków z banku.