Archiwum kategorii: Bez kategorii

e-Składka ZUS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych Bank Spółdzielczy w Wolbromiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z […]

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyt remontowy

                  Kredyt remontowy udzielany jest na: 1. Remont, modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 2. Inne cele związane z budownictwem mieszkaniowym, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącz do kanalizacji, utwardzenie i brukowanie terenu, ogrodzenie posesji, O kredyt remontowy może ubiegać się właściciel, przyszły właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości. […]

Zmiana sposobu wydawania kart debetowych

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 06.06.2016 r. karty debetowe zarówno nowe, jak i wznawiane, będą wysyłane do użytkowników na adres korespondencyjny. Wszystkie wysyłane karty będą nieaktywne. Aktywacji kart będzie można dokonać w następujący sposób: W przypadku kart nowych: za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00, za pośrednictwem portalu kartowego Kartosfera, […]