Kredyt remontowy

kredyt_remontowykredyt_remontowy2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyt remontowy udzielany jest na:

1. Remont, modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

2. Inne cele związane z budownictwem mieszkaniowym, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącz do kanalizacji, utwardzenie i brukowanie terenu, ogrodzenie posesji,

O kredyt remontowy może ubiegać się właściciel, przyszły właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości.

  1. Minimalna kwota udzielonego kredytu wynosi 10.000,00zł
  2. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczeń, ale nie może być wyższa niż 50.000,00zł
  3. Udział własny nie jest wymagany
  4. Maksymalny termin spłaty kredytu 10 lat
  5. Spłata kredytu wraz z odsetkami następuję w ratach miesięcznych

 

OPROCENTOWANIE:

3M WIBOR z ostatniego dnia roboczego grudnia + 3 p. p. marży (4,73%)

PROWIZJA:

  • 1,5% – dla klientów posiadających rachunek w BS Wolbrom
  • 2,5% – dla klientów nie posiadających rachunków w BS Wolbrom

Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem oraz udokumentowania celowego wykorzystania kredytu lub poszczególnych transz kredytowych do 3 miesięcy od pobrania środków z banku.