Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)

Dzięki Rachunkowi oszczędnościowo-rozliczeniowemu (ROR) masz możliwość:

  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • swobodnego dysponowania zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
  • dokonywania transakcji w kraju i za granicą za pośrednictwem kart płatniczych VISA lub MASTERCARD,
  • składania stałych zleceń,
  • zaciąganie kredytu w ROR,
  • dostęp do konta przez bank internetowy – eBankNet,
  • uzyskiwanie informacji SMS – SMSBankNet
  • uzyskiwanie informacji przez telefon przez podanie uzgodnionego wcześniej w Banku hasła.

 

 

Informacja dla klientów dyspozycja na wypadek śmierci art.56 prawa bankowego