eCorpoNet

eCorpoNet
System eCorpoNet do zarządzania rachunkami korporacyjnymi przez internet został zaprojektowany jako uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej typu home banking, zaimplementowanej w systemie HomeNet, oraz elektronicznej bankowości dedykowanej dla osób fizycznych, zaimplementowanej w systemie eBankNet. eCorpoNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi korporacji. Daje możliwość rozliczeń przez cały dzień roboczy w trybie on-line pomiędzy wszystkimi klientami posiadającymi rachunki w Banku, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki eCorpoNet klienci Banku mogą dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi bez względu na czas i miejsce, w którym aktualnie przebywają.

Główne korzyści dla klienta:
– praca w trybie on-line – aktualna informacja o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych transakcji,
– atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi – możliwość rozliczeń w trybie on-line w trybie 24/7/365
– zastosowanie najnowszych metod zabezpieczania systemu (szyfrowanie transmitowanych danych, nowoczesne systemy identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
– możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych powiadomień i informacji,
– efektywność i łatwość obsługi,
– idealne dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.

System eCorpoNet umożliwa klientom BS autoryzację na jeden z czterech wybranych sposobów:
1. hasła jednorazowe TAN
2. komunikaty SMS z opisem transakcji i hasłem jednorazowym powiązanym z tą transakcją (SMS Transakcja)
3. podpis kwalifikowany (na kartach chipowych)

Wniosek o udostępnienie kanału elektronicznego eCorpoNet