Rachunki oszczędnościowe

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje:

  1. Rachunek oszczędnościowy
    • Rachunek oszczędnościowy prowadzony jest w walucie PLN lub walutach wymienialnych EUR lub USD.

  • Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy.

  • Rachunek może być prowadzony na rzecz jednej osoby fizycznej lub rachunek wspólny kilku osób fizycznych.

 

  1. Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania przez okresy 3 letnie w PLN.

Rachunek zakładany na okres 36 miesięcy, nieodnawialny, bez możliwości częściowych wypłat. Minimalna zadeklarowana wpłata miesięczna wynosi 100,00 zł lub jej wielokrotność, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.