Rachunki

Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe w PLN i w walutach wymienialnych (USD i EUR) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w celu gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń.
Rachunek rozliczeniowy umożliwia:

  • realizowanie przelewów w systemie ELIXIR i SORBNET,
  • składanie zleceń płatniczych za pomocą usługi HomeNet i ebankNet,
  • dokonywanie płatności zagranicznych,
  • korzystanie z kart płatniczych.