Kalendarium wydarzeń

Październik 2013 roku
Uruchomiono Punkt Kasowy w Bolesławiu, ul. Główna 37.

Marzec 2012 roku
Oddano do użytku po modernizacji i adaptacji budynek Oddziału Banku w Łazach, ul. Kościuszki 17 oraz lokal pod potrzeby Punktu Kasowego w Łazach, ul. Spółdzielcza 8.

Luty 2010 roku
Uruchomiono Filię Banku w Sędziszowie ul. Dworcowa 33 oraz Punkt Kasowy w Wolbromiu, Oś. B. Chrobrego 47/III.

Październik 2009 roku
Przyłączenie Śląskiego Banku Spółdzielczego w Łazach

Październik 2007 roku
Oddanie do użytku Filii Banku w Olkuszu al. Tysiąclecia 12

Wrzesień 2006 roku
Przekształcenie Filii Banku w Olkuszu w Oddział Banku

21 Stycznia 2006 roku
Uroczyste otwarcie siedziby Banku w Wolbromiu po rozbudowie i modernizacji.
Cała inwestycja zakończona została we wrześniu 2005r.
Siedziba Banku składa się z dwóch połączonych budynków. Tworzy jedną zwartą budowlę o wysokim standardzie i eleganckim wnętrzu.

Październik 2002 roku
Rozpoczęto rozbudowę i modernizację banku macierzystego w Wolbromiu.

Sierpień 2002 roku
Uruchomiono Filię Banku w Olkuszu, ul.Rynek 29.

Rok 2002
Zakończono remont kapitalny budynku Oddziału Banku w Skale.

Rok 2001
Modernizacja Oddziału Banku w Charsznicy.
Na ukończeniu są prace projektowe na rozbudowę banku macierzystego w Wolbromiu oraz modernizacje oddziału banku w Skale.

6 grudnia 2000 roku
Siedziba Oddziału Banku w Pilicy zostaje przeniesiona do nowocześnie wyposażonego obiektu w Rynku.

20 listopada 1999 roku
Rozpoczyna działalność nowoczesna placówka bankowa w Żarnowcu, wybudowana ze środków własnych Banku.

1 października 1999 roku
Do BS w Wolbromiu dołącza Bank Spółdzielczy w Pilicy (rok. założenia 1902).

1 sierpnia 1999 roku
Zostaje uruchomiony nowy Punkt Kasowy w Wolbromiu przy ulicy 1 Maja 59.

1 stycznia 1999 roku
Na skutek nie możności spełnienia wymogów kapitałowych ustalonych przez Komisję Nadzoru Bankowego Banki Spółdzielcze w Charsznicy (rok zał. 1922) i w Skale (rok. zał. 1907) łączą się z Bankiem Spółdzielczym w Wolbromiu.
Rozwój Banku zarówno pod względem ekonomicznym jak i lokalowym nabiera dynamiki.

1 września 1998 roku
Prezesem Zarządu zostaje Pan Witold Myszor, który tę funkcje sprawuje do chwili obecnej.

1 stycznia 1996 roku
Dochodzi do fuzji BS w Wolbromiu z BS w Żarnowcu (rok założenia 1913) na skutek złej sytuacji finansowej tego ostatniego. Bank w Żarnowcu nie posiada również własnej bazy lokalowej. Bank podejmuje działania mające na celu kupno działki, budowę nowoczesnej placówki bankowej.

Rok 1965
Następuje zmiana nazwy na na Bank Spółdzielczy w Wolbromiu. Nazwa ta pozostaje do dnia dzisiejszego.

1 września 1961 roku
Kierownictwo Kasy Spółdzielczej w Wolbromiu obejmuje Pan Henryk Kozieł. Pełni je nieprzerwanie do 1 września 1998 roku czyli dokładnie 37 lat! Okres ten to dynamiczny rozwój Spółdzielni, w tym dwukrotna rozbudowa siedziby Banku w Wolbromiu, przy ul. Krakowskiej 26.

Rok 1956
Rok ten przynosi korzystne dla Spółdzielni zmiany. Zmieniono statut i nazwę na „Kasa Spółdzielcza w Wolbromiu”.

25 czerwca 1950 roku
Kolejna zmiana nazwy: „Gminna Kasa Spółdzielcza w Wolbromiu”, to nowa nazwa Spółdzielni.
Okres działalności Gminnej Kasy Spółdzielczej to jeden ze słabszych okresów działalności Spółdzielni.

Rok 1943
Zmiana nazwy na „Bank Spółdzielczy im. Dr Stefczyka z odpowiedzialnością nieograniczoną w Wolbromiu”.
Wybuch II wojny światowej nie przerywa działalności Kasy. Wręcz przeciwnie: w miarę posiadanych środków stara się ona udzielać swoim członkom wszelkiej pomocy.

Rok 1925
Towarzystwo zmienia statut i przyjmuje nową nazwę: „Kasa Stefczyka”.
W okresie międzywojennym Spółdzielnia przeżywa okresy prosperity i kryzysu, które są wynikiem sytuacji w całej gospodarce kraju.

16 stycznia 1910
Pierwsze Ogólne Zebranie Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Wolbromiu. Podstawowym celem powstania Towarzystwa jest obrona swoich członków przed wyzyskiem i lichwą. W okresie zaborów nie mniej istotnym celem jest walka ekonomiczna o utrzymanie i wzrost polskiego posiadania a rozwój polskiej spółdzielczości kojarzony jest z walka o tożsamość narodową i niepodległość.
Zręby spółdzielczości bankowej na tym terenie tworzą najznakomitsi mieszkańcy tej ziemi z duchowieństwem na czele.
Towarzystwo działa nieprzerwanie pomimo trudności związanych z I wojną światową, kryzysu gospodarczego i wielkiej inflacji w latach 1923-1924 zakończonej wymianą pieniądza.