Lokaty

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje:

 1. Lokaty terminowe w PLN na okres: 7 dni, 14 dni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.
  Lokaty odnawialne, umiejscowione bez możliwości częściowych wypłat.
  Lokaty 1, 3, 6 miesięczne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Pozostałe lokaty oprocentowane są w/g zmiennej stopy procentowej.
  Wielkość oprocentowania lokat terminowych przy wpłatach od 100.000,- zł może być przedmiotem negocjacji.
 2. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych (w USD i EUR) na okresy: 3, 6, 12 miesięcy, oprocentowane w/g zmiennej stopy procentowej, odnawialne, umiejscowione, bez możliwości częściowych wypłat.
  Lokaty w kwotach powyżej 50.000,00 USD lub o równowartości tej kwoty w walucie EUR mogą być negocjowane.
 3. Lokaty systematycznego oszczędzania.
  Lokaty na okres 36 miesięcy, nieodnawialne, umiejscowione, bez możliwości częściowych wypłat. Minimalna miesięczna wpłata 10,00 zł lub jej wielokrotność, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.
 4. Lokaty oszczędnościowe w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  Lokaty przeznaczone dla posiadaczy ROR. Przyjmowane na okresy: 7, 14 dni oraz od 1 do 36 miesięcy, odnawialne.
 • Informacja dla klientów dyspozycja na wypadek śmierci art.56 prawa bankowego