Lokaty

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje:

  1. Lokaty terminowe w PLN

na okres:

  • – od 2 do 29dni – lokaty krótkoterminowe NIEODNAWIALNE o stałej stopie %
  • – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.

Lokaty odnawialne, umiejscowione bez możliwości częściowych wypłat.
Lokaty 1, 3, 6 miesięczne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Pozostałe lokaty oprocentowane są w/g zmiennej stopy procentowej.
Wielkość oprocentowania lokat terminowych przy wpłatach od 300.000,00 zł może być przedmiotem negocjacji.

  1. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych (w USD i EUR)

na okresy:

  • 3, 6 i 12 miesięcy.

Lokaty w walutach wymienialnych (USD i EUR) oprocentowane w/g zmiennej stopy procentowej, odnawialne, bez możliwości częściowych wypłat.
Lokaty w kwotach powyżej 50.000,00 USD lub o równowartości tej kwoty
w walucie EUR mogą być negocjowane.