Bankowość elektroniczna

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu ma do zaoferowania następujące produkty bankowości elektronicznej:

 • eBankNet (konto internetowe),
 • eCorpoNet (obsługa bankowa firm),
 • SmsBankNet (informacja przez SMS).

eBankNet
eBankNet to możliwość swobodnego dostępu do konta i ograniczenie płatności za realizację przelewów. Wygodnie i bezpiecznie można kontrolować finanse oraz płacić rachunki przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Usługa ta przeznaczona jest dla klientów zarządzających swoim kontem jednoosobowo (wymagany jeden podpis).

eBankNet to:

 • realizacja zleceń płatniczych ( w tym także ZUS i US),
 • uzyskanie informacji o saldach na rachunkach,
 • uzyskanie informacji o dokonanych operacjach na rachunkach,
 • przegląd zgłoszonych zleceń,
 • przegląd operacji archiwalnych.

Do korzystania z eBankNet potrzebny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową. Wejście do Banku możliwe jest po zalogowaniu. Zalogować można się ze strony www.bs-wolbrom.pl. Autoryzacja transakcji za pomocą jednorazowego kodu to metoda zgodna z najnowszymi światowymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji online. Hasła generowane są w Banku i drukowane na specjalnym papierze uniemożliwiającym osobom trzecim podejrzenie w trakcie procesu drukowania. Hasła wykorzystywane są do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów. Listę haseł jednorazowych zamawia się przez internet i odbiera osobiście w Banku. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu.

eCorpoNet
System eCorpoNet do zarządzania rachunkami korporacyjnymi przez internet został zaprojektowany jako uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej typu home banking, zaimplementowanej w systemie HomeNet, oraz elektronicznej bankowości dedykowanej dla osób fizycznych, zaimplementowanej w systemie eBankNet. eCorpoNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi korporacji. Daje możliwość rozliczeń przez cały dzień roboczy w trybie on-line pomiędzy wszystkimi klientami posiadającymi rachunki w Banku, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki eCorpoNet klienci Banku mogą dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi bez względu na czas i miejsce, w którym aktualnie przebywają.

Główne korzyści dla klienta:
– praca w trybie on-line – aktualna informacja o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych transakcji,
– atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami biznesowymi – możliwość rozliczeń w trybie on-line w trybie 24/7/365
– zastosowanie najnowszych metod zabezpieczania systemu (szyfrowanie transmitowanych danych, nowoczesne systemy identyfikacji użytkowników w kontaktach z Bankiem,
– możliwość wybrania rodzaju otrzymywanych powiadomień i informacji,
– efektywność i łatwość obsługi,
– idealne dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów.

System eCorpoNet umożliwa klientom BS autoryzację na jeden z czterech wybranych sposobów:
1. hasła jednorazowe TAN
2. komunikaty SMS z opisem transakcji i hasłem jednorazowym powiązanym z tą transakcją (SMS Transakcja)
3. podpis kwalifikowany (na kartach chipowych)

SMSBankNet
Usługa SMS Banking umożliwia szybką komunikację Klienta z Bankiem w obu kierunkach:

1. Automatycznie – wysyłane są wiadomości informujące klienta o:

 • zmianie salda rachunku
 • saldzie na początek dnia
 • otrzymaniu wpłaty
 • wystąpieniu niedozwolonego debetu

2. Na żądanie klienta – w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny sms z żądanymi informacjami takimi jak:

 • Salda wszystkich rachunków
 • Salda rachunków bieżących
 • Salda kredytów
 • Salda lokat
 • Oprocentowanie wszystkich rachunków
 • Oprocentowanie rachunków bieżących
 • Oprocentowanie kredytów
 • Oprocentowanie lokat
 • Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
 • Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
 • Trzy ostatnie operacje kredytów
 • Trzy ostatnie operacje lokat