Rachunki

Rachunek Rolniczy
Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/ów uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek umożliwia:

  • realizowanie przelewów w systemie ELIXIR i SORBNET,
  • składanie zleceń płatniczych za pomocą usługi eBankNet,
  • korzystanie z kart płatniczych VISA lub MASTERCARD.