Rachunki

Rachunek Rolniczy
Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/ów uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku bankowego:

1. dowód osobisty
2. aktualny nakaz płatniczy
3. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT
4. NIP

Do rachunku bieżącego wydajemy międzynarodowe karty płatnicze VISA Business i VISA Business Electron.

Rachunek można obsługiwać również poprzez kanały elektroniczne: eBankNet lub HomeNet.