Dane finansowe

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2016 r. 31 grudzień 2016 r. 30 czerwiec 2017 r.
 Suma bilansowa(tys. zł) 469 230 506 418 502 395
 Fundusze własne
(tys. zł)
55 455 55 360 58 048
Wynik finansowy netto (tys. zł) 1 431 2 880 2 121
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych
(tys. zł)
167 142 199 185 204 418
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych(tys. zł) 398 617 431 467 430 108
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 26,57 21,83 21,51
 ROE (rentowność kapitałów) 5,28 4,97 6,56
 ROA (rentowność aktywów) 0,62 0,61 0,84