Dane finansowe

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 31 grudzień 2016 r. 30 czerwiec 2017 r. 31 grudzień 2017 r.
 Suma bilansowa(tys. zł) 506 410 502 395 533 729
 Fundusze własne
(tys. zł)
55 360 58 048 58 061
Wynik finansowy netto (tys. zł) 2 917 2 121 3 386
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych
(tys. zł)
199 685 204 418 209 996
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych(tys. zł) 431 712 430 108 457 687
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 21,83 21,51 21,44
 ROE (rentowność kapitałów) 5,04 6,56 5,23
 ROA (rentowność aktywów) 0,62 0,84 0,66