Podstawowe dane

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS-0000144999
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Regon: 000499809 NIP 637-01-11-172

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu