Lokaty

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje:

  1. Lokaty terminowe w PLN na okresy 7, 14 dni oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy. Lokata odnawialna, bez możliwości częściowych wypłat.
    Lokaty 1, 3, 6 miesięczne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Pozostałe lokaty oprocentowane są w/g zmiennej stopy procentowej.
    Wielkość oprocentowania lokat terminowych przy wpłatach od 100.000 zł może być przedmiotem negocjacji.
  2. Lokaty terminowe w walutach wymienialnych w USD i EUR na okresy: 3, 6, 12 miesięcy. Oprocentowane w/g zmiennej stopy procentowej, bez możliwości częściowych wypłat.