Kredyty

Dla przedsiębiorców, spółek, spółdzielni bank oferuje następujące kredyty:

  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt płatniczy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyty pomostowe.