Bankowość elektroniczna

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu ma do zaoferowania następujące produkty bankowości elektronicznej:

 • eBankNet (konto internetowe),
 • SmsBankNet (informacja przez SMS).

eBankNet
eBankNet to możliwość swobodnego dostępu do konta i ograniczenie płatności za realizację przelewów. Wygodnie i bezpiecznie można kontrolować finanse oraz płacić rachunki przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Usługa ta przeznaczona jest dla klientów zarządzających swoim kontem jednoosobowo (wymagany jeden podpis).

eBankNet to:

 • realizacja zleceń płatniczych ( w tym także ZUS i US),
 • uzyskanie informacji o saldach na rachunkach,
 • uzyskanie informacji o dokonanych operacjach na rachunkach,
 • przegląd zgłoszonych zleceń,
 • przegląd operacji archiwalnych.

Do korzystania z eBankNet potrzebny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową. Wejście do Banku możliwe jest po zalogowaniu. Zalogować można się ze strony www.bs-wolbrom.pl. Autoryzacja transakcji za pomocą jednorazowego kodu to metoda zgodna z najnowszymi światowymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji online. Hasła generowane są w Banku i drukowane na specjalnym papierze uniemożliwiającym osobom trzecim podejrzenie w trakcie procesu drukowania. Hasła wykorzystywane są do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów. Listę haseł jednorazowych zamawia się przez internet i odbiera osobiście w Banku. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu.

SMSBankNet
Usługa SMS Banking umożliwia szybką komunikację Klienta z Bankiem w obu kierunkach:

1. Automatycznie – wysyłane są wiadomości informujące klienta o:

 • zmianie salda rachunku
 • saldzie na początek dnia
 • otrzymaniu wpłaty
 • wystąpieniu niedozwolonego debetu

2. Na żądanie klienta – w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny sms z żądanymi informacjami takimi jak:

 • Salda wszystkich rachunków
 • Salda rachunków bieżących
 • Salda kredytów
 • Salda lokat
 • Oprocentowanie wszystkich rachunków
 • Oprocentowanie rachunków bieżących
 • Oprocentowanie kredytów
 • Oprocentowanie lokat
 • Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
 • Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
 • Trzy ostatnie operacje kredytów
 • Trzy ostatnie operacje lokat