Władze

Zarząd
Witold Myszor – Prezes Zarządu
Zofia Mydlarczyk – Z-ca Prezesa Zarządu
Bożena Kozieł – Członek Zarządu
Barbara Pacia – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Waldemar Strózik – Przewodniczący Rady
Stanisław Garus – Z-ca Przewodniczącego Rady
Antoni Gruszczyński – Członek Rady
Barbara Haberka – Członek Rady
Janina Janik – Członek Rady
Marek Kalamat – Członek Rady
Paweł Małczyński – Członek Rady
Jacek Natkaniec – Członek Rady
Robert Nocoń – Członek Rady

Według stanu na 03.04.2017 r.