KONTO JUNIOR

- 0 zł za wyrobienie karty
- 0 zł miesięczna opłata za kartę
- 0 zł prowadzenie rachunku (bez dodatkowych warunków)
- 0 zł za otwarcie rachunku
- 0 zł za wypłaty i wpłaty w kasie Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

KONTO STUDENT

- 0 zł otwarcie i prowadzenie rachunku
- 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku
- 0 zł za wydanie karty debetowej
- 0 zł za wypłaty z sieci ponad 6000 bankomatów
- szeroki wybór kart debetowych
- swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

eBankNet

• Dostęp do swojego konta przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
• Wygoda i oszczędność czasu,
• Niskie opłaty za przelewy,
• Swoboda dysponowania pieniędzmi bez stania w kolejkach,
• Bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych.

KARTY PŁATNICZE

- MasterCard PayPass
- VISA Classic Debetowa
- Zbliżeniowa VISA payWave
- Naklejka zbliżeniowa VISA payWave

previous arrow
next arrow
Slider

Zmiana sposobu wydawania kart debetowych

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 06.06.2016 r. karty debetowe zarówno nowe, jak i wznawiane, będą wysyłane do użytkowników na adres korespondencyjny. Wszystkie wysyłane karty będą nieaktywne. Aktywacji kart będzie można dokonać w następujący sposób:

 1. W przypadku kart nowych:
  • za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00,
  • za pośrednictwem portalu kartowego Kartosfera,
  • w placówce banku.
 2. W przypadku kart wznawianych:
  • za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00,
  • za pośrednictwem portalu kartowego Kartosfera,
  • w placówce banku,
  • dokonać transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN.

Promocja „Spraw sobie cały dzień dobry z Visa”

Szanowni Państwo, informujemy o promocji dla użytkowników kart VISA „Spraw sobie cały dzień dobry z Visa!”.
Czas trwania promocji: 17 maja do 14 czerwca 2016 r.
dzien_dobry_z_visa

Zmiany w funkcjonowaniu kart debetowych VISA

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Wolbromiu od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

 1. wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.  Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu;
 2. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 3. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych  do  rachunku  bankowego  za  pośrednictwem  Infolinii  Banku  lub  bezpośrednio  w  placówce  Banku Spółdzielczego w Wolbromiu   oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
–  aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
–  zmieniać kod PIN,
–  zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Młynek płynnościowy

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu wprowadził nową usługę dla bankowości internetowej – młynek płynnościowy.

Dyspozycje przelewów na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu oraz dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych przy braku środków na rachunku na ich realizację w dniach od poniedziałku do piątku będą odroczone do godziny 17.00 a po tej godzinie jeżeli nie będzie środków na ich realizację będą odrzucane. W soboty przelewy będą odroczone do godziny 13.00 a jeżeli do tej godziny nie będzie środków na rachunku na ich realizację będą odrzucone o godz. 7.00 w pierwszym dniu roboczym następującym po sobocie.

Bank może odmówić wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku w przypadku, gdy jej kwota wraz z należnymi Bankowi prowizjami i opłatami przekracza dostępne na rachunku środki.

W przypadku złożenia dyspozycji z datą przyszłą klient zobowiązany jest do zapewnienia środków na realizację dyspozycji w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku do godziny 17.00 a w soboty do godziny 13.00 jeżeli klient nie zapewni środków na rachunku na ich realizację przelewy będą odrzucone. W przypadku braku na rachunku środków pieniężnych wystarczających do wykonania dyspozycji z datą przyszłą łącznie z należnymi opłatami i prowizjami Bank może odmówić wykonania dyspozycji.