1 stycznia 2021r. zostały wprowadzone limity transakcji w aplikacji eBS Wolbrom

Informujemy, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w aplikacji mobilnej eBS Wolbrom z dniem 1 stycznia 2021r. zostały wprowadzone limity transakcji.

Wysokość limitów wynosi:

  • limit jednorazowy – 1 000 zł
  • limit dzienny – 2 000 zł
  • limit miesięczny – 8 000 zł

Aby dokonać zmiany wysokości limitów i dopasować je do indywidualnych potrzeb i preferencji należy zmodyfikować je w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w następujący sposób:

  1. Wybierz ikonę – MÓJ PROFIL
  2. Wybierz zakładkę – ZARZĄDZANIE LIMITAMI
  3. Ustaw nową wysokość limitów
  4. Zatwierdź nowe limity hasłem autoryzacyjnym.

 WAŻNE! Maksymalny limit który możemy samodzielnie ustalić w systemie bankowości elektronicznej eBankNet wynosi:

  • limit jednorazowy – 10 000 zł
  • limit dzienny – 20 000 zł
  • limit miesięczny – 80 000 zł

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,80%

Stopa lombardowa

7,25%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-09-27
WIBID 3M 6,96 +0,00%
WIBOR 3M 7,16 +0,00%
WIBOR 1M 7,06 +0,00%
EURIBOR 3M 1,17 +1,30%
EURIBOR 1M 0,70 +0,29%
Wspierane przez Money.pl