Informujemy, że od września 2019 r. zostanie wyłączona autoryzacja za pomocą „kart haseł” w systemie bankowości eBankNet.
W związku z powyższym zachęcamy aby Państwo zmieniali systematycznie autoryzację na "hasła SMS" .
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu jest w trakcie dostosowywania standardów technicznych związanych z Dyrektywą Unijną PSD2 i związanym z tym silnym uwierzytelnieniem.
Powyższe rozwiązania mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo płatności elektronicznych.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Wolbromiu w celu zamówienia innego środka identyfikacji elektronicznej i przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-07-16
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,36 +0,27%
EURIBOR 1M -0,39 +0,25%
Wspierane przez Money.pl