Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 31 grudzień  2020r. 30 czerwiec 2021r. 31 grudzień 2021r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 715 813 740 277 766 083
 Fundusze własne (tys. zł) 68 363 69 944 69 991
Wynik finansowy netto (tys. zł) 1 589 972 2 381
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 236 782 248 653 248 987
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 640 246 660 570 687 123
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 21,87 25,94 24,27
 ROE (rentowność kapitałów) 2,26 2,75 3,34
 ROA (rentowność aktywów) 0,24 0,27 0,32

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,05%

Stopa lombardowa

6,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-06-24
WIBID 3M 6,78 +0,00%
WIBOR 3M 6,98 +0,00%
WIBOR 1M 6,53 +0,62%
EURIBOR 3M -0,22 -17,20%
EURIBOR 1M -0,55 -4,73%
Wspierane przez Money.pl