Dane finansowe

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Data

31 grudzień 2021r.

30 czerwiec 2022r.

31 grudzień 2022r.

Suma bilansowa (tys. zł)

766 083

746 554

795 598

Fundusze własne (tys. zł)

69 991

71 842

71 707

Wynik finansowy netto (tys. zł)

2 381

7 899

17 259

Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

248 987

251 375

264 010

Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

687 123

656 082

688 687

Łączny współczynnik kapitałowy w %

24,27

24,92

21,91

ROE (rentowność kapitałów)

3,34

20,81

21,52

ROA (rentowność aktywów)

0,32

2,10

2,27

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu