Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 31 grudzień 2018 r. 30 czerwiec 2019 r. 31 grudzień 2019 r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 545 052 595 221 631 822
 Fundusze własne (tys. zł) 61 172 64 966 64 983
Wynik finansowy netto (tys. zł) 3 410 2 145 3 416
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 206 989 209 744 218 894
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 473 378 519 920 557 291
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 22,34 21,90 20,95
 ROE (rentowność kapitałów) 5,31 6,45 5,08
 ROA (rentowność aktywów) 0,64 0,76 0,59

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

0,11%

Stopa lombardowa

0,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-06-02
WIBID 3M 0,08 +0,00%
WIBOR 3M 0,28 +0,00%
WIBOR 1M 0,24 +0,00%
EURIBOR 3M -0,27 +0,36%
EURIBOR 1M -0,46 +0,65%
Wspierane przez Money.pl