Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2020r. 31 grudzień  2020r. 30 czerwiec 2021r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 661 388 715 813 740 277
 Fundusze własne (tys. zł) 64 992 68 363 69 944
Wynik finansowy netto (tys. zł) 1 796 1 589 972
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 222 345 236 782 248 653
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 583 633 640 246 660 570
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 20,67 21,87 25,94
 ROE (rentowność kapitałów) 5,14 2,26 2,75
 ROA (rentowność aktywów) 0,57 0,24 0,27

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,30%

Stopa lombardowa

1,75%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-01-14
WIBID 3M 2,57 +0,78%
WIBOR 3M 2,77 +0,73%
WIBOR 1M 2,38 +0,42%
EURIBOR 3M -0,56 +0,00%
EURIBOR 1M -0,57 -0,89%
Wspierane przez Money.pl