Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2018 r. 31 grudzień 2018 r. 30 czerwiec 2019 r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 530 939 545 052 595 221
 Fundusze własne (tys. zł) 61 186 61 172 64 966
Wynik finansowy netto (tys. zł) 1 893 3 410 2 145
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 205 352 206 989 209 744
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 459 311 473 378 519 920
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 22,54 22,34 21,90
 ROE (rentowność kapitałów) 5,97 5,31 6,45
 ROA (rentowność aktywów) 0,71 0,64 0,76

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-02-26
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,41 +0,24%
EURIBOR 1M -0,48 +0,21%
Wspierane przez Money.pl