Do odczytu wymagana jest przeglądarka Adobe Reader dostępna do pobrania tutaj

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

Funkcja doładowań telefonów komórkowych w eBankNet pozwala zasilić konto u każdego operatora sieci komórkowej.

Zasilanie realizowane jest online 24/7/365, dzięki czemu środki w ciągu kilkunastu sekund zasilą doładowywane konto.

Każdy Klient Banku Spółdzielczego w Wolbromiu ma prawo zgłoszenia opinii i wątpliwości dotyczących jakości i standardów obsługi oraz sposobu realizacji usług przez Bank. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacja dla posiadaczy rachunków o ustawowym systemie gwarantowania depozytów

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996).

Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ładu korporacyjnego obowiązującego w naszym Banku.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2018-12-13
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,31 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl