Usługa SMS Banking umożliwia szybką komunikację Klienta z Bankiem w obu kierunkach:

1. Automatycznie – wysyłane są wiadomości informujące klienta o:

  • saldzie na początek dnia
  • wolnych środkach
  • operacje uznania
  • operacje obciążenia
  • Blokady na rachunku
  • Spłata raty
  • Zapadalność lokaty

2. Na żądanie klienta – w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny SMS z żądanymi informacjami takimi jak:

  • Salda rachunków
  • Oprocentowanie rachunków
  • Trzy ostatnie operacje na rachunkach

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,30%

Stopa lombardowa

1,75%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2021-12-02
WIBID 3M 1,98 +3,66%
WIBOR 3M 2,18 +3,32%
WIBOR 1M 1,83 +1,67%
EURIBOR 3M -0,57 +0,17%
EURIBOR 1M -0,57 -0,53%
Wspierane przez Money.pl