Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje:

Lokaty internetowe eBankNet

Skorzystaj z łatwej możliwości oszczędzania dzięki możliwości zakładania lokat w systemie bankowości elektronicznej eBankNet

Korzystanie z funkcji zakładania lokat wymaga podpisania- umowy ramowej rachunków bankowych, karty płatniczej oraz systemu bankowości elektronicznej.

Okres Lokaty

Oprocentowanie zmienne

1 miesięczne

0,40%

3 miesięczne

1,00%

6 miesięczne

1,10%

12 miesięczne

1,40%

 

Lokaty terminowe w PLN

na okres:

  • od 2 do 29 dni - lokaty krótkoterminowe NIEODNAWIALNE o stałej stopie procentowej
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.

Lokaty odnawialne, umiejscowione bez możliwości częściowych wypłat.
Lokaty 1, 3, 6 miesięczne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Pozostałe lokaty oprocentowane są w/g zmiennej stopy procentowej.
Wielkość oprocentowania lokat terminowych przy wpłatach od 300.000,00 zł może być przedmiotem negocjacji.

 

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych (w USD i EUR)

na okresy:

  • 3, 6 i 12 miesięcy.

Lokaty w walutach wymienialnych (USD i EUR) oprocentowane w/g zmiennej stopy procentowej, odnawialne, bez możliwości częściowych wypłat.
Lokaty w kwotach powyżej 50.000,00 USD lub o równowartości tej kwoty w walucie EUR mogą być negocjowane.

 

Informacja dla klientów dyspozycja na wypadek śmierci art. 56 prawa bankowego

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-02-26
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,41 +0,24%
EURIBOR 1M -0,48 +0,21%
Wspierane przez Money.pl