Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oferuje:

Rachunek oszczędnościowy
- rachunek oszczędnościowy prowadzony jest w walucie PLN lub walutach wymienialnych EUR lub USD.

  • Posiadacz rachunku może dokonywać wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy.
  • Rachunek może być prowadzony na rzecz jednej osoby fizycznej lub rachunek wspólny kilku osób fizycznych.

 

Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania przez okresy 3 letnie w PLN.

Rachunek zakładany na okres 36 miesięcy, nieodnawialny, bez możliwości częściowych wypłat. Minimalna zadeklarowana wpłata miesięczna wynosi 100,00 zł lub jej wielokrotność, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-06-25
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,34 -1,78%
EURIBOR 1M -0,40 -0,51%
Wspierane przez Money.pl