Bank Spółdzielczy w Wolbromiu


32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000144999
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Regon: 000499809

NIP: 637-01-11-172

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR

 

Zarząd

Witold Myszor – Prezes Zarządu
Zofia Mydlarczyk – Z-ca Prezesa Zarządu
Bożena Kozieł – Członek Zarządu
Barbara Pacia – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Otrębska Józefa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Garus Stanisław - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Piątek Mieczysław - Sekretarz Rady Nadzorczej
Maj Piotr - Członek Rady
Kondziołka Andrzej - Członek Rady
Natkaniec Jacek - Członek Rady
Dziób Maria - Członek Rady
Opiłka Mieczysław - Członek Rady

 

Według stanu na 22.06.2018 r.

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2017 r. 31 grudzień 2017 r. 30 czerwiec 2018 r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 502 395 533 734 530 939
 Fundusze własne (tys. zł) 58 048 58 061 61 186
Wynik finansowy netto (tys. zł) 2 121 3 324 1 893
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 204 418 207 343 205 352
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 430 108 457 439 459 311
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 21,51 21,44 22,54
 ROE (rentowność kapitałów) 6,56 5,64 5,97
 ROA (rentowność aktywów) 0,84 0,62 0,71

 

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-04-17
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,32 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,27%
Wspierane przez Money.pl