Bank Spółdzielczy w Wolbromiu


32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000144999
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Regon: 000499809

NIP: 637-01-11-172

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR

 

Zarząd

Witold Myszor – Prezes Zarządu
Zofia Mydlarczyk – Z-ca Prezesa Zarządu
Bożena Kozieł – Członek Zarządu
Krzysztof Olszański – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Otrębska Józefa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Garus Stanisław - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Piątek Mieczysław - Sekretarz Rady Nadzorczej
Maj Piotr - Członek Rady
Kondziołka Andrzej - Członek Rady
Natkaniec Jacek - Członek Rady
Dziób Maria - Członek Rady
Opiłka Mieczysław - Członek Rady

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2019 r 31 grudzień 2019 r. 30 czerwiec 2020 r
 Suma bilansowa (tys. zł) 595 221 631 822 661 388
 Fundusze własne (tys. zł) 64 966 64 983 64 992
Wynik finansowy netto (tys. zł) 2 145 3 416 1 796
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 209 744 218 894 222 345
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 519 920 557 291 583 633
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 21,90 20,95 20,67
 ROE (rentowność kapitałów) 6,45 5,08 5,14
 ROA (rentowność aktywów) 0,76 0,59 0,57

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

0,11%

Stopa lombardowa

0,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2021-01-20
WIBID 3M 0,01 +0,00%
WIBOR 3M 0,21 +0,00%
WIBOR 1M 0,19 +0,00%
EURIBOR 3M -0,55 +0,90%
EURIBOR 1M -0,56 +1,06%
Wspierane przez Money.pl