Bank Spółdzielczy w Wolbromiu


32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000144999
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Regon: 000499809

NIP: 637-01-11-172

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR

 

Zarząd

Witold Myszor – Prezes Zarządu
Bożena Kozieł – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Olszański – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Otrębska Józefa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej   

Garus Stanisław - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piątek Mieczysław - Sekretarz Rady Nadzorczej        

Maj Piotr - Członek Rady

Kondziołka Andrzej - Członek Rady

Natkaniec Jacek - Członek Rady

Dziób Maria - Członek Rady

Opiłka Mieczysław - Członek Rady

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 Data 30 czerwiec 2020r. 31 grudzień  2020r. 30 czerwiec 2021r.
 Suma bilansowa (tys. zł) 661 388 715 813 740 277
 Fundusze własne (tys. zł) 64 992 68 363 69 944
Wynik finansowy netto (tys. zł) 1 796 1 589 972
Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 222 345 236 782 248 653
Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł) 583 633 640 246 660 570
 Łączny współczynnik  kapitałowy w % 20,67 21,87 25,94
 ROE (rentowność kapitałów) 5,14 2,26 2,75
 ROA (rentowność aktywów) 0,57 0,24 0,27

 

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,30%

Stopa lombardowa

1,75%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2021-12-02
WIBID 3M 1,98 +3,66%
WIBOR 3M 2,18 +3,32%
WIBOR 1M 1,83 +1,67%
EURIBOR 3M -0,57 +0,17%
EURIBOR 1M -0,57 -0,53%
Wspierane przez Money.pl