Kredyty preferencyjne

Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2% już dostępny!


Kredyt Płynnościowy z oprocentowaniem 2% jest już dostępny w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu! Ten kredyt został stworzony z myślą o producentach rolnych w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy (linia UP).


Oto główne zasady tego kredytu:

 • Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 3,00% marży, z czego 2,00% jest płatne przez Klienta przez okres stosowania dopłat, a pozostała część oprocentowania jest płatna przez ARiMR.
 • Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy.
 • Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego:
  • Do 50 ha - do 100 tys. zł,
  • Od 50 ha do 100 ha - do 200 tys. zł,
  • Powyżej 100 ha - do 400 tys. zł.
 • Brak konieczności posiadania wkładu własnego.
 • Brak konieczności dokumentowania wydatków.


Kredyt może zostać wykorzystany na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz na bieżące nakłady przyczyniające się do poprawy płynności finansowej.


Przykładowe wydatki, które można sfinansować z kredytu to zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, paliwa na cele rolnicze, inwentarz żywy, matki pszczelie użytkowe i reprodukcyjne, materiały opałowe do ogrzewania szklarni i tuneli oraz pasze objętościowe.


Należy pamiętać, że kredyt nie może być przeznaczony na spłatę kredytów dotyczących zakupu środków trwałych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.


Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z tego kredytu, zapraszamy do złożenia wniosku kredytowego w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego.

Kredyt można wykorzystać do wyczerpania puli środków dopłat, jednak nie później niż do 31.12.2023 r.


Więcej informacji o zasadach udzielania kredytu znajdziesz na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/kredyty-na-utrzymanie-plynnosci-finansowej-linia-up---ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-pani-haliny-szymanskiej


Zapraszamy do kontaktu z Bankiem Spółdzielczym:

 • Oddział w Wolbromiu - tel. (32) 647 20 60; (32) 644 23 10
 • Oddział w Żarnowcu - tel. (32) 644 90 09
 • Oddział w Skale - tel. (12) 389 01 30
 • Oddział w Charsznicy - tel. (41) 383 60 37
 • Oddział w Pilicy - tel. (32) 673 52 47; (32) 673 50 26
 • Oddział w Olkuszu - tel. (32) 645 47 60
 • Oddział w Łazach - tel. (32) 646 67 17


Nie czekaj dłużej i skontaktuj się z nimi już dziś, aby dowiedzieć się więcej o Kredycie Płynnościowym z oprocentowaniem 2%.