Zarząd

Witold Myszor – Prezes Zarządu
Bożena Kozieł – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Olszański – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Otrębska Józefa - Przewodnicząca Rady Nadzorczej   

Garus Stanisław - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piątek Mieczysław - Sekretarz Rady Nadzorczej        

Maj Piotr - Członek Rady

Kondziołka Andrzej - Członek Rady

Natkaniec Jacek - Członek Rady

Dziób Maria - Członek Rady

Opiłka Mieczysław - Członek Rady

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

6,05%

Stopa lombardowa

6,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2022-06-24
WIBID 3M 6,78 +0,00%
WIBOR 3M 6,98 +0,00%
WIBOR 1M 6,53 +0,62%
EURIBOR 3M -0,22 -17,20%
EURIBOR 1M -0,55 -4,73%
Wspierane przez Money.pl