Dane finansowe

Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Data

31 grudzień 2022r.

30 czerwiec 2023r.

31 grudzień 2023r.

Suma bilansowa (tys. zł)

795 598

804 594

932 837

Fundusze własne (tys. zł)

71 707

88 215

88 317

Wynik finansowy netto (tys. zł)

17 259

13 530

29 800

Kredyty i inne należności brutto od sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

264 010

259 098

342 566

Depozyty sektora niefinansowego i instytucji samorządowych (tys. zł)

688 687

690 930

794 456

Łączny współczynnik kapitałowy w %

21,91

28,21

23,02

ROE (rentowność kapitałów)

21,52

28,14

28,94

ROA (rentowność aktywów)

2,27

3,38

3,56