Dla przedsiębiorców, spółek, spółdzielni bank oferuje następujące kredyty:

  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt płatniczy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyty pomostowe.

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-03-25
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,31 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl