Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

 

Korzyści

  • niska opłata za prowadzenie rachunku
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć placówek oraz bankomatów
  • dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pośrednictwem kart płatniczych VISA lub MASTERCARD,
  • możliwość założenia bankowości elektronicznej eBankNet
  • możliwość nadania przelewu natychmiastowego BlueCasch
  • możliwość skorzystania z usługi powiadamiania o wpływach na rachunek smsBankNet
  • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
  • dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów i usług z oferty Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

Kursy walut

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

0,11%

Stopa lombardowa

0,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2020-08-07
WIBID 3M 0,03 +0,00%
WIBOR 3M 0,23 +0,00%
WIBOR 1M 0,20 +0,00%
EURIBOR 3M -0,47 -1,50%
EURIBOR 1M -0,51 +0,58%
Wspierane przez Money.pl